• Εμπορεία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων

  • Κάθετη μονάδα σφαγείου τριών γραμμών

  • Αλλαντικά παραγωγής μας

Η Εταιρεία μας
Η Εταιρεία μας
Ποιότητα & πιστοποίηση
Ποιότητα & πιστοποίηση
Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο του κρέατος από το 1997.
Με την εμπειρία της στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, υλοποιεί το 2001 επένδυση κάθετης μονάδας σφαγείου και επεξεργασίας κρέατος.

Σφαγείο​

Σφαγείο

Η κάθετη μονάδα σφαγείου τριών γραμμών (Βοοειδών – Αμνοεριφίων – Χοίρων) εδρεύει στην αγροτική περιοχή της Χαλάστρας.

Εμπορία Κρεάτων

Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά νωπά και κατεψυγμένα κρέατα με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία
σε διάφορα καταστήματα εντός και εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης.

Εμπορία Κρεάτων​
Αλλαντικά, Λουκάνικα Καπνιστά​

Αλλαντικά, Λουκάνικα Καπνιστά

Λαμβάνοντας υπόψη την υγιεινή διατροφή, τα αλλαντικά ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ παρασκευάζονται με ελάχιστο αλάτι, χαμηλά λιπαρά και χωρίς γλουτένη.

Μονάδα Αδρανοποίησης

Μία εκ των τριών δραστηριοτήτων της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αδρανοποίηση υλικών «κατηγορίας 2 & 3».

Μονάδα Βιοαερίου

Η τρίτη δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η υπό κατασκευή Μονάδα Ενέργειας Βιοαερίου η οποία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017.

Μονάδα Αποτέφρωσης

Η δεύτερη δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αποτέφρωση των υποπροϊόντων η οποία είναι δυναμικότητας 500kg/h.

Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Η επιχείρηση ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε., για την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 15.000,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 15.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Εξοπλισμός ΤΠΕ
  • Λογισμικό
  • Άυλες Δαπάνες

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  • την ψηφιακή ανάπτυξή της
  • βελτίωση των καθημερινών της διεργασιών
  • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες