Εκπαιδευτική επίσκεψη από την Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος και το Τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.

Την Τρίτη 23 Μαϊου και την Πέμπτη 25 Μαϊου 2017 , η Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος και το Τμήμα Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , επισκέφτηκαν το σφαγείο “Φάρμα Χαλάστρας” για πρακτική άσκηση. Οι μαθητευόμενοι είδαν και ενημερώθηκαν από κοντά για την διαδικασία σφαγής των ζώων καθώς και για τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει . Ειπώθηκαν…