ΣΦΑΓΕΙΟ:

Η κάθετη μονάδα σφαγείου τριών γραμμών (Βοοειδών – Αμνοεριφίων – Χοίρων) εδρεύει στην αγροτική περιοχή της Χαλάστρας.

Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις ανέρχονται στα 2.000 τ.μ., καθώς και 600 τ.μ. καταλαμβάνουν οι βοηθητικοί χώροι.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την διαδικασία σφαγής είναι από τους πλέον σύγχρονους.

Η δυναμικότητα του σφαγείου ανέρχεται στους 2.500 τόνους ετησίως σε βοοειδή – αμνοερίφια – χοίρους.

Η μονάδα διαθέτει θαλάμους ταχείας πρόψυξης, όπου τα εισερχόμενα σφάγια σε λίγες ώρες προψύχονται και στη συνέχεια αποθηκεύονται στους θαλάμους συντήρησης – αναμονής.

Ο όγκος των ψυκτικών χώρων δίνει τη δυνατότητα της αποθήκευσης των κρεάτων σε ξεχωριστούς χώρους ανά είδος.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ:

Η εταιρεία διαθέτει στην αγορά νωπά και κατεψυγμένα κρέατα με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία σε διάφορα καταστήματα εντός και εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης.

Οι αυστηροί έλεγχοι από Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς φορείς και η προσεγμένη επιλογή Ελληνικών και Εισαγόμενων κρεάτων έχτισαν μία μακροχρόνια σχέση με τους συνεργάτες της.

Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση του καταναλωτή συσκευάζει και τυποποιεί κρέατα για την κάλυψη των αναγκών τους, σε μικρές και μεγάλες συσκευασίες σε κενό αέρος και τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΪΙΑ:

Η μονάδα παραγωγής αλλαντικών συνοδεύεται από εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, το οποίο βρίσκεται σε συμμόρφωση με το HACCP και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Η εταιρεία εκπαιδεύει συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων δίνοντας ταυτόχρονα μεγάλη έμφαση σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των προϊόντων.

Οι Α’ ποιότητας πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί καθώς και η προσεγμένη επιλογή ελληνικών κρεάτων, που επεξεργάζονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, δίνουν στα αλλαντικά ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ υψηλή ποιότητα και ιδιαίτερη γεύση αφού παρασκευάζονται με ελάχιστο αλάτι και χωρίς γλουτένη και δημιουργούν μία ξεχωριστή σχέση του καταναλωτή με τα προϊόντα.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Μία εκ των τριών δραστηριοτήτων της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αδρανοποίηση υλικών «κατηγορίας 2 & 3».

Η δυναμικότητα της είναι 1200kg/h σε πρώτη ύλη.

Η αποστείρωση πραγματοποιείται με απευθείας έκχυση ατμού σε θερμοκρασία 133ο C και πίεση 3 bar για 20 λεπτά.

Η μονάδα αδρανοποίησης επεξεργάζεται τα ζωικά υποπροϊόντα που προκύπτουν από τη λειτουργία του Σφαγείου καθώς και από άλλες δραστηριότητες.

Η λειτουργία της αδρανοποίησης δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες της εταιρείας αλλά δέχεται τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 2 & 3» από διάφορες άλλες εταιρείες προκειμένου να αδρανοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ:

Η δεύτερη δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αποτέφρωση των υποπροϊόντων η οποία είναι δυναμικότητας 500kg/h.

Στη μονάδα αποτέφρωσης καταλήγουν όλα τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 1» που προέρχονται από τη λειτουργία του Σφαγείου.

Η τελική τέφρα που προκύπτει είναι περίπου το 5% του αρχικού βάρους και απορρίπτεται σε εγκεκριμένο ΧΥΤΑ.

Η λειτουργία της αποτέφρωσης καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες της εταιρείας αλλά δέχεται και από διάφορες άλλες εταιρείες τα υποπροϊόντα «κατηγορίας 1» έτσι ώστε να αποτεφρωθούν και να απορριφθούν όπως καθορίζει ο νόμος.

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ:

Η τρίτη δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η Μονάδα Ενέργειας Βιοαερίου.