Η ποιότητα των κρεάτων και των αλλαντικών ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ενίσχυσε την ανάπτυξη και σε άλλες αγορές.

Τα προϊόντα της δεν διατίθενται μόνο στην Ελληνική Αγορά αλλά εξάγονται και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Αγγλία, Γερμανία και Κύπρος).