Η δεύτερη δραστηριότητα της εταιρείας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι η αποτέφρωση των υποπροϊόντων η οποία είναι δυναμικότητας 500kg/h.