Η εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της Εμπορίας και Επεξεργασίας κρέατος από το 1997.

Με την πάροδο του χρόνου ιδρύεται το 2001 η κάθετη μονάδα Σφαγείου και στη συνέχεια αναπτύσσονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Η Παραγωγή Αλλαντικών, η μονάδα Αδρανοποίησης, η μονάδα Αποτέφρωσης και τέλος η μονάδα Βιοαερίου.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει όλα τα προϊόντα της σε πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και μετρά πάνω από 200 σημεία πώλησης.

Η έρευνα και η ανάπτυξη που εφαρμόζονται, βοήθησαν στην εξέλιξη της εταιρείας καθώς γίνονται σταθερά και μεθοδικά βήματα για την βελτιστοποίηση των προϊόντων της και για την εξ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών της αγοράς.