Η εταιρεία «ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε» βασισμένη στην ικανοποίηση του καταναλωτή διαλέγει κρέατα υψηλής ποιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη την υγιεινή διατροφή, επιλέγει αποκλειστικά Ελληνικά κρέατα, δημιουργώντας ταυτόχρονα μία ξεχωριστή σχέση του καταναλωτή με τα προϊόντα.

Ο όγκος των ψυκτικών χώρων δίνει τη δυνατότητα της αποθήκευσης των κρεάτων σε ξεχωριστούς χώρους ανά είδος.

Η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το HACCP και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.

Οι συνεχείς έλεγχοι δημόσιων φορέων καθώς και η εφαρμογή των πιστοποιημένων συστημάτων σε συνδυασμό με τη συστηματική παρακολούθηση σε όλη την αλυσίδα παραγωγής – από την σφαγή μέχρι την επεξεργασία και την παραγωγή αλλαντικών- εγγυώνται έναν ολοκληρωμένο ποιοτικό έλεγχο στις σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Το σύστημα ιχνηλασιμότητας που ακολουθεί η εταιρεία είναι πλήρως τεκμηριωμένο ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του.

Κάθε προϊόν είναι ταυτοποιημένο από την διαδικασία παραγωγής και μέχρι να φτάσει στον τελικό καταναλωτή.