Η κάθετη μονάδα σφαγείου τριών γραμμών (Βοοειδών – Αμνοεριφίων – Χοίρων) εδρεύει στην αγροτική περιοχή της Χαλάστρας.

Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις ανέρχονται στα 2.000 τ.μ., καθώς και 600 τ.μ. καταλαμβάνουν οι βοηθητικοί χώροι.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την διαδικασία σφαγής είναι από τους πλέον σύγχρονους.

Η δυναμικότητα του σφαγείου ανέρχεται στους 2.500 τόνους ετησίως σε βοοειδή – αμνοερίφια – χοίρους.

Η μονάδα διαθέτει θαλάμους ταχείας πρόψυξης, όπου τα εισερχόμενα σφάγια σε λίγες ώρες προψύχονται και στη συνέχεια αποθηκεύονται στους θαλάμους συντήρησης – αναμονής.

Ο όγκος των ψυκτικών χώρων δίνει τη δυνατότητα της αποθήκευσης των κρεάτων σε ξεχωριστούς χώρους ανά είδος.